دسته: ایزوگام طرح دار

قیمت ایزوگام طرح دار مرغوب

قیمت ایزوگام های طرح دار هیرمان دلیجان

تولید انواع ایزوگام طرح دار با استفاده های متنوع سبب شده است که تمایل پیمانکاران به کاربرد این نوع عایق رطوبتی افزایش یابد. کارخانه‌های متعددی اقدام به تولید ایزوگام های طرح دار …